Zoek
Zoek

De Lerende Samenwerking

Het landelijke Programma Natuur richt zich op het herstellen en versterken van natuurgebieden die gevoelig zijn voor stikstof. Dat is een forse opgave die om intensieve samenwerking vraagt van alle  betrokken partijen. De Lerende Samenwerking voorziet in alle activiteiten die nodig zijn om met en van elkaar te leren rond de uitvoering van Programma Natuur.

AGENDA

Leerwerktraject Ontwerpende aanpak overgangsgebieden

Digitale themasessie ‘Inspirerende en leerzame kijk in de praktijk van natuurherstel’

Werkreflectiesessie programmamanagers

recente oogst

NATUURHERSTEL IN UITVOERING

Programma Natuur richt zich op herstel van kwetsbare natuur in stikstofgevoelige Natura2000 gebieden. In het Fochteloërveen, op de grens van Drenthe en Friesland,  zijn al veel maatregelen genomen om de natuur te herstellen.